prealoader
Twój koszyk

Polecane

Twój koszyk
Koszyk jest pusty

Acti9 Active - aparatura modułowa z komunikacją czy dużo więcej?


Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest aparatura modułowa Acti9 Active?

 • Na czym polega monitorowanie parametrów elektrycznych w instalacji elektrycznej, oferowane przez Acti9 Active?

 • Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?

 • W jaki sposób użytkownik komunikuje się z Acti9 Active?

Poznaj ofertę Schneider Electric dla elektroinstalatorów

 

Czym jest Acti9 Active?

System Acti9 Active jest aktywnym, zintegrowanym systemem ochrony urządzeń, obwodów oraz ludzi,  zbudowanym w oparciu o zabezpieczenia VigiArc. Zapewnia on skuteczną, kompleksową ochronę przed uszkodzeniami elektrycznymi, jednocześnie monitorując: pomiar prądu, napięcie, moc, energię i powiadamiając o stanie poszczególnych aparatów. Zastosowanie Acti9 Active pozwala uzyskać zwiększoną ciągłość usług, zredukować liczbę awarii i poprawić bezpieczeństwo instalacji, w obrębie której działa. System jest łatwy w instalacji i modernizacji, a kompaktowe wymiary (zaledwie 36 mm szerokości) sprawiają, że można go zainstalować w praktycznie dowolnej przestrzeni. 

Aby system można było nazywać aktywnym, powinien on przewidywać zdarzenia i informować o nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Do tego potrzebne są trzy elementy:  

Rys. 1. Aparaty Active VigiArc będące częścią systemu Acti9 Active komunikują się bezprzewodowo z bramkami Panel Server

 

Rys. 1. Aparaty Active VigiArc będące częścią systemu Acti9 Active komunikują się bezprzewodowo z bramkami Panel Server

 

 1. Aktywne urządzenie

 2. Bramka komunikacyjna

 3. Oprogramowanie

 

 

System Acti9 Active spełnia wszystkie powyższe założenia i jest pierwszym tego typu urządzeniem dostępnym na rynku ze zintegrowaną ochroną oraz łącznością, zapewniając bardzo wysoki poziom ochrony, a także zaawansowaną widoczność z przejrzystą diagnostyką. Dzięki temu można łatwiej chronić systemy elektryczne i z wyprzedzeniem wykrywać potencjalne problemy. 

 

Przeczytaj także artykuł o poprawie efektywności energetycznej budynków

 

Acti9 Active może pracować jako część zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem, może również być używany samodzielnie. W tym drugim przypadku system pozwala na monitorowanie zużycia energii i wysyłanie powiadomień o awarii zasilania czy przekroczeniu zdefiniowanych progów alarmowych. Z poziomu systemu możliwy jest także eksport danych z pomiarów przez serwer WWW. 

Rys. 2. Aparaty Active VigiArc będące częścią systemu Acti9 Active komunikują się bezprzewodowo z bramkami Panel Server

Rys. 2. Aparaty Active VigiArc będące częścią systemu Acti9 Active komunikują się bezprzewodowo z bramkami Panel Server

 

Rys. 3. Zabezpieczenie Acti9 Active iCV40N B10 VigiArc – aparat ze zintegrowanym zabezpieczeniem nadprądowym B10, różnicowoprądowym 30 mA typu SI, nadnapięciowym (MSU) oraz detekcją iskrzenia (AFDD) i opomiarowaniem (PowerTag).

 

 Rys. 3. Zabezpieczenie Acti9 Active iCV40N B10 VigiArc – aparat ze zintegrowanym zabezpieczeniem nadprądowym B10, różnicowoprądowym 30 mA typu SI, nadnapięciowym (MSU) oraz detekcją iskrzenia (AFDD) i opomiarowaniem (PowerTag).

 

Na zdjęciu przedstawione jest urządzenie Acti9 Active z wbudowaną łącznością bezprzewodową,  będące zabezpieczeniem typu „wszystko-w-jednym” (rys.3). 

 

Zobacz także, jak kontrolować parametry i stan instalacji za pomocą aparatów serii PowerTag

 

Na czym polega monitoring parametrów elektrycznych instalacji oferowany przez Acti9 Active?

Wyobraźmy sobie, że w biurze przez kilka miesięcy do wybranego obwodu podłączane są dodatkowe komputery. Każdy z nich zwiększa prąd upływu w zabezpieczeniu, co jest zjawiskiem całkowicie naturalnym w przypadku zasilaczy impulsowych integrowanych z komputerami. Zbyt duża liczba podłączonych jednocześnie komputerów doprowadzi jednak do destabilizacji obwodu i wyłączenia go, co może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla urządzeń, jak i przechowywanych na nich danych. 

Dzięki systemowi Acti9 Active zostanie wygenerowane powiadomienie o aktualnym poziomie upływu w obwodzie np. po osiągnięciu 70% wartości progowej zabezpieczenia. W ten sposób będziesz mieć możliwość zareagować zanim zadziała wyłącznik i nastąpi przerwa w dostawie prądu.

Podobne powiadomienia mogą być generowane przez Acti9Active także w innych sytuacjach:

 • brak napięcia

 • brak obciążenia

 • prąd obciążenia wynoszący 50% wartości zadziałania zabezpieczenia 

 • prąd obciążenia wynoszący 80% wartości zadziałania zabezpieczenia 

 • nadmierny wzrost napięcia 

 

i wielu innych, zależnie od potrzeb i konfiguracji, ponieważ powiadomienia można swobodnie dostosować do specyfiki instalacji chronionej przez Acti9Active. Użytkownik systemu ma pełny dostęp do ustawień powiadomień w dowolnym momencie, dzięki czemu można je na bieżąco modyfikować i konfigurować. 

Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?

Wiele budynków użyteczności publicznej, jak np. hotele, akademiki, szpitale lub budynki biurowe, jest narażonych na wysokie ryzyko wystąpienia problemów z zasilaniem, ponieważ ich użytkownicy przynoszą różnego rodzaju urządzenia i podłączają je do gniazdek elektrycznych. Najczęściej są to na przykład grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne oraz różnego typu sprzęt elektroniczny i elektromechaniczny. Urządzenia te mogą ulec uszkodzeniu, co może spowodować iskrzenie. 

Dodatkowe zagrożenie stanowi możliwość występowania łuku elektrycznego w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów instalacji elektrycznej (może ono być konsekwencją zużycia eksploatacyjnego lub innych czynników). Łuki o niskiej intensywności będą się stopniowo w takich uszkodzonych przewodach pojawiać i rozprzestrzeniać, co może doprowadzić do pożaru, jeśli obecność łuków elektrycznych nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryta.

Wspomniane powyżej uszkodzenia nie zostaną wykryte przez wyłącznik nadprądowy lub różnicowoprądowy - do tego konieczne jest zastosowanie odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego, które będzie w stanie zareagować na pojawienie się łuku elektrycznego. Detektor zwarć łukowych jest integralną częścią Acti9 Active, dzięki czemu po uruchomieniu urządzenia pojawi się odpowiednie powiadomienie informujące o przyczynie wyłączenia. 

 

Poważne niebezpieczeństwo stanowi również brak ciągłości przewodu N lub PEN, do czego może dojść w wyniku starzenia się elementów instalacji elektrycznej, źle wykonanych połączeń elektrycznych czy prac budowlanych prowadzonych w pobliżu kabli zasilających. Taka sytuacja może doprowadzić do długotrwałego wzrostu napięcia na odbiornikach 1-fazowych. Aparatura Active VigiArc zapewnia ochronę przez odłączenie zasilania, jeśli napięcie na chronionym obwodzie przekroczy 255 V AC.

 

Rys. 4. Aparatura Acti9 Active chroni przed zwarciami, przeciążeniami, prądem upływu, wzrostem napięcia i iskrzeniem, oferując jednocześnie opomiarowanie obwodów i ich stałe monitorowanie.

 

Rys. 4. Aparatura Acti9 Active chroni przed zwarciami, przeciążeniami, prądem upływu, wzrostem napięcia i iskrzeniem, oferując jednocześnie opomiarowanie obwodów i ich stałe monitorowanie.

 

Aparatura VigiArc zapewnia skuteczną ochronę w sytuacjach opisanych powyżej, zabezpiecza także przed uszkodzeniami, przed którymi nie chronią wyłączniki nadprądowe czy różnicowoprądowe. Jeden aparat modułowy o szerokości 36 mm (rys. 4) zapewnia ochronę przed: 

 • zwarciami

 • przeciążeniami

 • prądem upływu

 • wzrostem napięcia

 • zwarciem łukowym

 

W jaki sposób użytkownik komunikuje się z  Acti9 Active?

Urządzenie Active VigiArc, podobnie jak podobnie jak przekładniki PowerTag, komunikuje się przewodowo z odpowiednią bramką komunikacyjną w rozdzielnicy. Po zintegrowaniu bramki komunikacyjnej z systemem Panel Server BMS danego budynku możliwe jest monitorowanie obwodów oraz otrzymywanie powiadomień z urządzeń Acti9 za pośrednictwem aplikacji desktopowej lub mobilnej. 

 

Sama bramka ma wbudowany serwer WWW, który może być również wykorzystany do monitorowania bezpiecznego systemu. 

Rys. 5. Oprogramowanie Ecostruxure Power Monitoring Expert jest przykładem zewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania, z którym zintegrować można aparaturę Acti 9 Active.

 

Rys. 5. Oprogramowanie Ecostruxure Power Monitoring Expert jest przykładem zewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania, z którym zintegrować można aparaturę Acti 9 Active. 

 

Poznaj ofertę monitoringu zużycia i jakości energii

 

Dzięki alarmom i alarmom wstępnym bezpieczeństwo systemu, w którym zastosowano system Acti9 Active, jest pod większą kontrolą, można również w sposób aktywny zapewnić większą dostępność zasilania. Pre-alarmy można dostosować do potrzeb użytkownika, możliwe jest także ustalenie indywidualnie określonych progów dla każdego rodzaju awarii. Dzięki eksportowi danych pomiarowych z poziomu webserwera bramki Panel Server Advanced, dane można poddawać szczegółowej analizie, a sama bramka pozwala również na wizualizację danych w odpowiednich dashboardach (rys. 5).  

 

Rys. 6. Przykład rozdzielnicy wykonanej w oparciu o aparaturę skomunikowaną Acti9 Active i PowerTag z wykorzystaniem bramek komunikacyjnych Panel Server

 

 Rys. 6. Przykład rozdzielnicy wykonanej w oparciu o aparaturę skomunikowaną Acti9 Active i PowerTag z wykorzystaniem bramek komunikacyjnych Panel Server

 

Pobierz broszurę informacyjną o Acti9 Active:

 

Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kontaktu - chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji. 

Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!

Informacje dodatkowe

Firma

Elektro-Spark Sp. z o.o.

ul. Energetyków 15
20-468 Lublin

NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135