prealoader

Polecane

Twój koszyk

Sterownie i zabezpieczenie silników elektrycznych


Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

Właściwe zabezpieczanie silników elektrycznych wykorzystywanych powszechnie w przemyśle i wielu innych sektorach gospodarki to bezwzględny wymóg, wynikający zarówno z obowiązujących przepisów (m.in. Polskiej Normy PN-EN 60204-1:2018-12), jak i konieczności zapewnienia prawidłowości i ciągłości pracy silników oraz ochrony zdrowia, oraz życia wszystkich osób mających styczność z danym silnikiem. Nieprawidłowe lub niewystarczające zabezpieczenie silników może doprowadzić do usterek bądź awarii i wynikających z nich przerw w pracy, co z kolei przekłada się na wymierne koszty.