Koszyk jest pusty
Pobierz przykładowy plik do wyceny

PROMOCJA KONTAKT-SIMON

Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

 REGULAMIN PROMOCJI MARKI KONTAKT-SIMON REALIZOWANEJ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY ELEKTRO-SPARK

 

 

 

I.                     CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich organizowane są akcje promocyjne w firmie Elektro-Spark, zwane dalej promocją.

 

2.       Organizatorem promocji jest firma ELETRO-SPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115135.

 

3.       Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów,  którzy w firmie Elektro-Spark posiadają status Klienta Biznesowego i Detalicznego.

 

4.       W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5.       Termin obowiązywania danej promocji oraz promowany asortyment, są każdorazowo określane w części szczegółowej Regulaminu.

 

6.       Otrzymana po spełnieniu warunków promocyjnych nagroda, nie podlega zwrotowi.

 

7.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

 

 

 

II.                   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

 

 

1.       Promocja rozpoczyna się 15.07.2022r., zaś kończy  do 30.09.2022r., wyczerpania nagród, bądź jej odwołania przez Organizatora, wyłącznie z ważnej przyczyny.

 

2.       Warunkiem otrzymania nagrody jest zakup asortymentu marki KONTAKT-SIMON przy poniższych założeniach:

 

a.       do promocji zostanie zakwalifikowany Klient, który w w/w okresie dokona zakupu za pośrednictwem strony sklepu internetowego: sklep.elektrospark.pl, asortymentu marki KONTAKT-SIMON na kwotę min. 2000 zł  PLN netto,

 

b.       klient, który  w okresie promocji dokona  zakupu  asortymentu  KONTAKT-SIMON na  kwotę minimum  2000zł netto  otrzyma  kartę SODEXO o wartości 100zł brutto,

 

c.       klient, którego zamówienie będzie krotnością 2000zł otrzyma krotność kart SODEXO, np. przy zamówieniu za 4000zł netto klient otrzyma 2 karty SODEXO o wartości 100zł brutto każda

d.       Maksymalna ilość   bonów do pobrania przez jednego  klienta w okresie trwania  promocji  to 10  szt.

 

3.       Rozliczenie Promocji nastąpi do 31.10.2022r.