Koszyk jest pusty
Pobierz przykładowy plik do wyceny

Tankuj z EATON

Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

 

REGULAMIN PROMOCJI MARKI EATON  REALIZOWANEJ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY ELEKTRO-SPARK

 

 

 

I.                     CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich organizowane są akcje promocyjne w firmie Elektro-Spark, zwane dalej promocją.

 

2.       Organizatorem promocji jest firma ELEKTRO-SPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115135.

 

3.       W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

4.       Termin obowiązywania danej promocji oraz promowany asortyment, są każdorazowo określane w części szczegółowej Regulaminu.

 

5.       Otrzymana po spełnieniu warunków promocyjnych nagroda, nie podlega zwrotowi.

 

6.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

 

 

 

II.                   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

 

 

1.       Promocja rozpoczyna się od  19.01.2023r., zaś kończy 31.03.2023  , bądź jej odwołania przez Organizatora, wyłącznie z ważnej przyczyny lub w przypadku wyczerpania dostępnych   środków  marketingowych.

 

2.       Warunkiem otrzymania nagrody jest zakup asortymentu marki Eaton w okresie trwania  promocji na  łączną  kwotę  2000   PLN  Netto.

 

3.       Sumowanie wyniku sprzedażowego nastąpi tylko na podstawie wyfakturowanego ,  w okresie trwania promocji, asortymentu Eaton

 

4.       Po udokumentowaniu  obrotu  na  łączną kwotę 2000  PLN  klient  otrzyma bon  paliwowy  Orlen  o wartości  100 zł.

 

5.       Ilość  bonów  wydanych  dla jednego  uczestnika  w okresie  jednego miesiąca trwania promocji   jest  ograniczona i  nie może  być  większa niż  15 szt.

 

6.       Wydanie nagród  nastąpi   po udokumentowania  obrotu  przez klienta  najpóźniej  do  dnia  10.04.2023 .