Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Koszyk jest pusty
Pobierz przykładowy plik do wyceny
Szybki kontakt

 81 71-01-125
e.sklep@elektrospark.pl


Przygotowany na każdą sytuację - ERGOM

Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

 

         REGULAMIN PROMOCJI MARKI ERGOM REALIZOWANEJ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY ELEKTRO-SPARK

 

I.   CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich organizowane są akcje promocyjne w firmie Elektro-Spark, zwane dalej promocją.
 2. Organizatorem promocji jest firma ELETRO-SPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115135.
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów,  którzy w firmie Elektro-Spark posiadają status Klienta Biznesowego, którego definicja określona została w Regulaminie sklepu.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Pracownicy Organizatora promocji, nie mogą być jej Uczestnikami.
 6. Termin obowiązywania danej promocji oraz promowany asortyment, są każdorazowo określane w części szczegółowej Regulaminu.
 7. Otrzymana po spełnieniu warunków promocyjnych nagroda, nie podlega zwrotowi.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.
 9. Promocja trwa do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

 

II.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 1. Promocja rozpoczyna się 12.12.2017 r., zaś kończy w momencie wyczerpania nagród bądź jej odwołania przez Organizatora, wyłącznie z ważnej przyczyny.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest zakup asortymentu marki ERGOM, przy poniższych założeniach:
  • za zakup na kwotę minimum 1199 zł netto, Kupujący otrzyma zestaw kluczy nasadowych Neo Tools 08-601, w cenie 1 zł netto
  • za zakup na kwotę minimum 1399 zł netto,  Kupujący otrzyma golarkę marki Philips One Blade, w cenie 1 zł netto.
 3. Promocją objęty będzie asortyment marki Ergom, którego zakupu dokona Kupujący w okresie trzech miesięcy od daty pierwszego zakupu. Tylko w takim przypadku, możliwe będzie sumowanie kwoty zakupu, która pozwoli na otrzymanie jednej nagrody
 4. Dany Klient, w niniejszej promocji może wziąć udział jeden raz, otrzymując jedną nagrodę, (przy osiągnięciu obu progów – Klientowi przysługuje prawo wyboru).